Vrijwaring

Shilajit is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van welke ziekte dan ook. De verklaringen op deze website (en eventueel begeleidend materiaal) zijn niet geëvalueerd door de FDA en zijn niet bedoeld ter vervanging van de aandacht of het advies van een arts of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Iedereen die een dieet, medicijngebruik, lichaamsbeweging of andere levensstijlverandering wil ondergaan die bedoeld is om een ​​specifieke ziekte of aandoening te voorkomen of te behandelen, moet eerst een arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen en toestemming vragen. Vooral zwangere vrouwen moeten het advies van een arts inwinnen voordat zij een van de op deze website vermelde protocollen gebruiken. De protocollen die op deze website worden beschreven, zijn alleen voor volwassenen, tenzij anders aangegeven. Productetiketten kunnen belangrijke veiligheidsinformatie bevatten en de meest recente productinformatie verstrekt door de productfabrikanten moet vóór gebruik zorgvuldig worden beoordeeld om de dosis, toediening en contra-indicaties te verifiëren. Nationale, staats- en lokale wetten kunnen variëren met betrekking tot het gebruik en de toepassing van veel van de besproken behandelingen. De lezer aanvaardt het risico van eventuele verwondingen. De auteurs en uitgevers, hun gelieerde ondernemingen en rechtverkrijgenden zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade aan personen die voortvloeit uit dit protocol en wijzen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

De protocollen roepen veel problemen op die aan verandering onderhevig zijn naarmate er nieuwe gegevens beschikbaar komen. Geen van onze voorgestelde protocolregimes kan gezondheidsvoordelen garanderen. De uitgever heeft geen onafhankelijke verificatie uitgevoerd van de gegevens in dit document en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de literatuur.