Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Indien de verzegeling echter verbroken wordt, vervalt het herroepingsrecht.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gaia Foods, Siegfriedstraße 5, 33615 Bielefeld, Duitsland, kontakt@gaiafoods.de) een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail) verzonden brief over uw beslissing sturen naar Doe dit. Om het contract te herroepen, informeer. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. U kunt het monster-herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.gaiafoods.de. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen. onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd als de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Gaia Foods, Siegfriedstraße 5, 33615 Bielefeld, Duitsland, kontakt@gaiafoods.de

– Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

– Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.

Verschillende regels voor retourzending voor Duitsland
Als jong bedrijf kunnen wij de kosten voor de retourzending (3,99) niet dragen en vragen hiervoor uw begrip. Deze worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag..


Annuleringsbeleid gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH advocaten.