website
Gratis verzending in NL vanaf €25. Een van de toonaangevende merken van Shilajit in Nederland

Algemene bedrijfsvoorwaarden

1. Reikwijdte

Op alle bestellingen via onze onlineshop zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Onze onlineshop richt zich uitsluitend op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractpartner, contractsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met www.gaiafoods.de.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in uw winkelwagen plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst, met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de contracttekst niet langer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten van toepassing zijn. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen uitsluitend per post. Zelf ophalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

In onze winkel zijn doorgaans de volgende betaalmethoden beschikbaar:

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling verzendt, geeft u uw creditcardgegevens op. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van uw bestelling van uw kaart afgeschreven.

SEPA-systeem voor automatische incasso
Door uw bestelling te plaatsen, geeft u ons een SEPA-machtiging voor automatische incasso. De datum van de rekeningafschrijving informeren wij u minimaal één werkdag van tevoren (zogenaamde vooraankondiging). Een bankwerkdag is elke werkdag met uitzondering van zaterdagen, federale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

PayPal
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (PayPal) te kunnen betalen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, authenticeren zelf met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Meteen door klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Direct na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google) te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.g.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS (Apple) te kunnen betalen, moet u de Safari-browser gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Betaalfunctie, log in met uw Identificeer uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.ang.

giropay / paydirekt
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfort een. M (giropay of paydirekt) wij bieden de betaalmethoden giropay en paydirekt aan. an.

giropay
Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betaalopdracht bevestigen. Direct na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

direct betalen
Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, moet u beschikken over een geactiveerde bankrekening voor online bankieren, geregistreerd zijn bij paydirekt, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Amazon Betalen
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe SCA 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg (Amazon) te kunnen betalen, moet u bij Amazon geregistreerd zijn, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie bevestigen . De betalingstransactie wordt binnen één bankwerkdag na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Een bankwerkdag is elke werkdag met uitzondering van zaterdagen, federale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (Klarna), bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces.s.

Koop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is betaalbaar 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Koop op afbetaling via Klarna
U kunt het factuurbedrag betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag. Het minimumtarief is 6,95 euro.

Automatische incasso via Klarna
U geeft Klarna een SEPA-machtiging voor automatische incasso. Klarna informeert u over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

Klarna-creditcard
Tijdens het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens op. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door Klarna belast. Er is geen adres- of kredietcontrole.

De factuur
Het factuurbedrag dient 14 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen te worden betaald via overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om pas na een succesvolle kredietcontrole een aankoop op rekening aan te bieden.

6. Eigendomsvoorbehoud​​​​​​​

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

7. Transportschade​​​​​​​

Als goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, meld deze fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen enkele gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegenover de vervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te kunnen geldend maken.

8. Garantie en garanties​​​​​​​

Geldigheid van de wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke aansprakelijkheidsrecht van toepassing.
De volgende beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims wegens schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of fraude
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid wordt geopend.

Beperkingen voor consumenten

Wanneer consumenten gebruikte goederen kopen, geldt het volgende: als het defect zich meer dan een jaar na levering van de goederen voordoet, zijn claims wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen één jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden geclaimd.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden daarvan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de onlineshop.

9. Aansprakelijkheid​​​​​​​

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • bij garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen), als gevolg van lichte nalatigheid van onze kant, wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voorzienbaar was op het moment dat het contract werd gesloten. De normaal te verwachten schade is beperkt.
Anders zijn claims tot schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting​​​​​​​

De Europese Commissie biedt u een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). hier vinden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Algemene voorwaarden gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH advocaten.

Speciale instructies voor de verkoper bij uw bestelling

Wat zoek je?